Slotkoers nn-gruppe

Slotkoers nn-gruppe h1>

Wegens lovlige krav er at innholdet pa disse nettsidene ikke er tilgjengelig for innbyggere i USA og Storbritannia («VS og VK inwonenden»). De opplysninger og produkter som presenteres her blir ikke tilbudt, og er derfor heller ikke ment for USA og VK Inwonenden og personer med amerikansk statsborgerskap (» VS og VK users »). Adgang til informasjonen pa denne nettsiden er forbudt for VS og VK-brukere.

Varer og tjenester pa denne nettsiden kan ikke v re tilgjengelige for innbyggere i bestemte land. For mer informasjon, vennligst se pa salgsbegrensninger for de aktuelle varene eller tjenestene.

Les de folgende avsnittene, takknemlig, for du besoker denne nettsiden av Goldman Sachs («Nettsted»). Ved bruk av denne websiden erkl rer du deg enig i de vilkar og betingelser som gjelder for bruk. De opplysninger pa denne nettsiden er kun for private informasjonsformal fra brukerne av nettstedet.

Denne nettsiden er kun for informasjonsformal og representerer ingen finansiell eller annen radgivning, tilbud, reklame, invitasjon eller oppmote om effekter eller andre finansielle instrumenter til a kjope eller selge for a bare ha en annen transaksjon.

The Website does not take into account individual investment objectives, the financial situation or the particular needs of individual users. De virkemidler og finansielle instrumenter som er beskrevet pa denne nettsiden, er ikke nodvendigvis egnet som investeringsinstrument for alle brukere. I tillegg kan det kjopes av disse instrumentene en risikoinnhold, som har en negativ effekt pa verdien, pris pa avkastning av de nevnte virkningene og finansielle instrumenter. For en oversikt over disse risikoene blir det henvist til det relevante tilbuds- og / eller noteringsdokumentet. Information on the performance of an effect of financial instrument of an underlying value has always been related to the past. Historische prijsontwikkeling met betrekking tot een effect van een financieel instrument of een onderliggende waarde vormen in geen enkele manier een indicatie voor toekomstige prestatie en prijsontwikkeling van enig effect, financieel instrument of van een onderliggende waarde en vormen in geen enkele vorm een garantie van de toekomstige prestatie av prisutvikling derav.

Videre ma de verdier og priser som utsettes pa denne nettsiden med hensyn til en bestemt effekt av et finansielt instrument eller en underliggende verdi, ikke nodvendigvis den aktuelle verdi eller pris som skal gjenspeiles pa den respektive markedsplassen nar en bruker har planer om a fa en bestemt effekt av et finansielt instrument til kjop av salg. Verdier og priser pa denne nettsiden tar ikke hensyn til omfanget av transaksjonen. Dermed kan omfanget av en bestemt transaksjon resultere i avvikende verdier og priser. De verdier og priser som vises pa denne siden er ogsa eksklusive andre kostnader som er forbundet med a kjope, selge eller holde slike effekter av finansielle instrumenter, som transaksjonskostnader eller kostnader med hensyn til oppbevaring av effekter eller finansielle instrumenter.

Goldman Sachs & amp; Co, Wertpapier GmbH, Goldman Sachs International, Goldman Sachs Group Inc. og andre tilknyttede selskaper gir ingen garanti for: belegger blir presentert; b) de bokhoudkundige av skattemessige konsekvenser av en investering i de forelagte effektene av finansielle instrumenter; c) fremtidig prestasjon av eventuelle underliggende verdier, effekter av finansielle instrumenter, samt d) tidsmessig og noyaktig publisering til brukerne av nettstedet dersom de angitte grensene er oppnadd.

Beleggers skal alle risikoer v re omhyggelig avvejede for de investerer i effekt av finansielle instrumenter og dienen (nar nodvendig) a konsultere en uavhengig finansiell radgiver, samt juridisk, bokhoudkunnig, skattemessig og annen radgivning om eventuell investering i effektene.

Tilgang til nettstedet for bruk av eneste informasjon pa nettstedet ved en bruker betyr ikke at brukeren blir kunde hos Goldman Sachs. I tillegg har Goldman Sachs ikke noe ansvar for ansvar overfor noen brukere av nettstedet; mott navn, det vil ikke bli inngatt avtale om informasjonsutvikling mellom Goldman Sachs og brukeren.

Informasjon pa denne nettsiden kommer fra et stort antall kilder som Goldman Sachs er palitelig og og dor Goldman Sachs er valgt med passende forsiktighet og forsiktighet. Goldman Sachs tilbyr imidlertid ingen garanti og aksepterer ikke noen ansvar med hensyn til noyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, kvaliteten og tilgjengeligheten pa et hvilket som helst tidspunkt av dataene eller annen informasjon som blir tilbudt pa nettstedet. Alle meningen, uttalelser eller forestillinger av saker som blir gitt pa nettstedet, er ikke nodvendigvis en refleksjon fra visningen av Goldman Sachs. Alle prisinformasjon blir levert med noen forsinkelse og er kun egnet for privat bruk. De vertraging kan variere avhengig av den valgte borsen og typen effekter.

Brukere som vurderer a kjope de pa denne nettsiden beskrevne effektene skal tjene, med sikte pa egenskapene til effektene og de dermed forbundne risikoene, for oppkjopet overgar de juridisk bindende «Final Terms» for a lese hvilket grunnprospekt, eventuelt oppdatert motte tillegg (het » Prospekt »), komplementere. Det Prospektet er gratis tilgjengelig hos Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB. Det er ogsa mulig at prospektet om disse effektene kan lastes ned fra denne nettsiden.

Goldman Sachs kan fra tid til annen, for sikring av andre grunner, kjop eller salg av effekter, ravarer, terminkontrakter, opsjoner, andre finansielle instrumenter av underliggende effekter av holdninger (lang eller kort) med hensyn til disse instrumentene av underliggende effekter som enten identiske er enten relatert til effektene, det finansielle instrumentet og underliggende effekter som vises pa denne nettsiden. Dette kan pavirke verdien av de presenterte effektene og finansielle instrumenter.

Denne nettsiden inneholder hyperkoblinger til nettsteder av tredjeparter og gjor det mulig a fa tilgang til «eksternt innhold» do dor derden produsert og publisert blir uavhengig av Goldman Sachs. Goldman Sachs har ingen betydning for slike nettsteder, og tilbyr kun koblinger til slike nettsteder for a fa informasjon om stedet og innholdet pa slike nettsteder. Det tilbys av hyperlink doren Goldman Sachs holder ingen invitasjon, godkjenning, anbefaling, radgivning om deltakelse i van Goldman Sachs fra disse nettstedene, deres eiere av ansvarlige personer. Goldman Sachs har informasjonen, programvare av produkter pa slike nettsteder av tredjeparter ikke kontrollert. Folgelig aksepterer Goldman Sachs ingen ansvar for innholdet pa slike nettsteder, og den respektive leverandoren forblir selv ansvarlig for innholdet pa slike nettsteder. Goldman Sachs vil fjerne slike koblinger umiddelbart hvis de blir informert om eventuelle overtredelser. Goldman Sachs er ikke ansvarlig for tap eller annen skade som folge av bruken av den tilbudte informasjonen.

Brukeren aksepterer all ansvar og risiko for bruken av denne nettsiden og internett i det hele tatt. Under ingen omstendigheter, inkludert noen form for uaktsomhet, vil Goldman Sachs v re ansvarlig for noen form for skade, inklusive DIREKTE, INDIREKTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADEN, av VERLIES VAN WINST som folge av bruk av muligheten for denne nettsiden enn Eventuelle andre nettsteder som er tilknyttet denne nettsiden, kan kobles sammen. Goldman Sachs er heller ikke ansvarlig for enhver annen form for skade, inkludert, men ikke begrenset til, skader som folger av den troen som en besokende stiller i den informasjonen som tilbys via denne nettsiden; of die het resultaat is van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, wissen van bestanden, virussen, fouten, defecten van eventuele functionele tekortkomingen, communicatiestoornissen, diefstal, vernietiging of uautoriseret adgang.

Informasjon pa denne nettsiden kan inneholde tekniske unoyaktigheter eller typografiske feil. Goldman Sachs beholdt seg spesifikt rett til a endre, slette, publisere eller slette utgivelsen av denne nettsiden eller individuelle nettsteder, eller hele funksjonen av nettstedet, inkludert de tilbudte tjenester, all informasjon, egenskaper og funksjoner. dor tilgjengelig via bruk av nettstedet som bestemt, uten a matte opphore. Goldman Sachs er ikke obligatorisk for informasjon som er gjort tilgjengelig pa denne nettsiden for a oppdatere eller oppdatere.

Informasjon med hensyn til individuelle effekter av finansielle instrumenter som pa denne nettsiden er presentert, kan hentes fra det relevante emisjonsprosjektet og / eller noteringsprospektet. Alleen het individuele emissieprospectus en / of noteringsprospekt har juridisk verdi. Til de opplysninger som er tilgjengelige pa denne nettsiden kan ingen rettigheter oppnas og ma til enhver tid leses i sammenheng med de nevnte dokumentene.

De innhold og utformingen av denne nettsiden, inkludert underliggende programvare, er opphavsrettsbeskyttet. Det er forbudt uten tillatelse fra Goldman Sachs denne nettsiden helt eller delvis a bruke, overta, tilpasse, henvise til bruk for offentlige eller kommersielle formal. Nedlastinger og kopier av denne nettsiden er kun tillatt for personlig bruk og ma ikke brukes til kommersielle formal eller bli sendt til tredjepart.

Goldman Sachs beholdt rett til a folge disse vilkarene. It is up to the user to review these Terms and Conditions periodically to keep you informed of changes.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Duitse recht van toepassing. Den kompetente ret i Frankfurt am Main er eksklusiv behorighet til a ta opp noen skader som folger av disse Generelle Forutsetninger. Goldman Sachs behold det ret noen tvist som ovenfor beskrevet beskrevet ved en annen kompetent domstol.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig pa foresporsel hos Goldman Sachs.

Goldman Sachs International.

PIPG / Securitized Derivatives Nederland / Belgia.

Peterborough Court, 133 Fleet Street.

London EC4A 2BB.

Denne nettsiden blir vedlikeholdt av Goldman Sachs International («Goldman Sachs»).

Nar du besoker nettstedet, kan Goldman Sachs personopplysninger over deg samle, enten direkte (hvis du blir bedt om a levere dataene), enten indirekte. Goldman Sachs vil bruke personopplysninger i samsvar med de formal som er uttalt i denne Personvern / Cookie Policy og forplikter seg til a sikre at de samlede personopplysningene er sikre. Denne policyen inneholder informasjon om malene til Goldman Sachs med tanke pa behandling av data knyttet til denne nettsiden, med hensyn til cookies og hvordan du kan utove dine rettigheter med hensyn til dine personopplysninger.

Malsetting av informasjonssamling.

Goldman Sachs samler og behandler informasjon om kunder og besokende fra nettstedet til fordel for driften, for a informere og om a fa produkter og tjenester tilgjengelige som kan v re viktige for deg og for utviklingen av nettsidestatistikker. The information you provide will be used to contact you when necessary, for example to inform you of changes to the functionality of the website and to provide services that you may be interested in (unless you har angitt dette ikke bruk a onske a lage).

Gevoelig informasjon.

Goldman Sachs har ikke til hensikt a samle inn sensitive personopplysninger via denne nettsiden, for eksempel opplysninger om politisk tilhorsforhold, religion, helse eller andre aspekter. India Goldman Sachs har planer om a samle data, sa vil din forhandsgodkjenning bli forespurt. Vi merker at Goldman Sachs ikke har forespurt om sensitive personopplysninger, og du aksepterer bruken av dette ved hjelp av ovenstaende mate.

Pa denne nettsiden blir bruk av cookies. Dette er sma filer som blir besokt ved en besok pa en nettside pa datamaskinen fra en bruker. Vi plasserer informasjonskapsler som er nodvendige for a kunne kommunisere via internett, eller a levere en foresporsel (funksjonelle cookies).

Vi benytter ogsa Google Analytics, en webanalyseservice som tilbys av Google Inc. Her kan bruken av nettstedet vart analyseres for eksempel for a se hvor mange personer som besoker nettstedet, og hvilke sider av nettstedet som er mest besokte. Her kan vi forbedre var nettside og / eller vare produkter og tjenester. Google Analytics bruker bruk av informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene har (i oyeblikket) en oppbevaringsperiode som varierer mellom sokkelens varighet og to ar. Data som blir fastlagt er bl.a. din IP adresse, antall besokte sider, tidspunkt og varighet av besoket, din plassering, hjemstedet for besoket, type brukt maskinvare og programvare, interaktiv besokende og din sokhistorie. Den oppnadde informasjonen blir overfort til Google, og doren Google lagres pa servere i USA. Klikk pa linken nedenfor for a lese mer om Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Vi har ingen innvirkning pa bruken av data fra Google og / eller andre tredjeparter.

Nar du besoker nettstedet for forste gang, blir du bedt om a legge inn informasjonskapsler, og blir du blant annet bedt om a bekrefte at du ikke er USA eller VK-bruker. Vi registrerer ved handen av en informasjonskapsel du har gitt. Denne informasjonen blir lagret en ar. We also keep your IP address, as well as the date and time of the consent. Du kan bruke informasjonskapsler nar som helst, a slette lapper (og kun godkjenne tilbakekalling eller eventuell tillatelse). Hvis du fjerner informasjonskapslingen som medforer at din godkjenning er registrert, vil du bli bedt om din godkjenning nar du besoker nettstedet vart.

De fleste nettlesere kan opprettes slik at cookies blir akseptert, ikke (lenger) akseptert, eller at du blir opptatt nar du mottar en informasjonskapsel. Instructions met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en / of met behulp van de ‘Help’-functie (in de werkbalk) van de meeste browsers.

Under dette personvernet / Cookie Policy finner du en oversikt over satt cookies.

Utovelsen av dine rettigheter – kontakt Goldman Sachs.

Du har rett til a anmode deg om a gi deg innsikt i dine personopplysninger og / eller disse for a forbedre, fylle ut, fjerne eller avskrive. En foresporsel om innsyn og / eller korreksjon skal rettes til de folgende adressene. Hvis du ikke onsker a motta meldinger fra Goldman Sachs, kan du kontakte oss via e-post: [email protected] eller dor vi kan skrive pa:

Goldman Sachs International.

PIPG / Securitized Derivatives Nederland / Belgia.

Peterborough Court, 133 Fleet Street.

London EC4A 2BB.

Nettstedet tredjepart.

Vi merker at dette Personvern / Cookie Policy ikke er websider for tredjeparter som gjelder for denne nettsiden.

Hvis du har sporsmal om dette Personvern / Cookie Policy, vare databehandlingsaktiviteter for din bruk av denne nettsiden, kan du kontakte oss via e-post: markets @ remove-this. gs.com, av dor vi kan skrive pa:

Goldman Sachs International.

PIPG / Securitized Derivatives Nederland / Belgia.

Peterborough Court, 133 Fleet Street.

London EC4A 2BB.

Aanpassingen.

Goldman Sachs forbeholder seg retten til a papeke bestemmelser fra Policy / Cookie Policy pa et tidspunkt. Se derfor spesielt dette politikken fra tid til annen for a se om endringer har funnet sted.

Tabel: oversikt met geplaatste cookies.

Dato siste oppdatering av tabell: 01062015.

Welk firma plasserer de cookie.

__ga: Fra hverandre hold av besokende.

Malt av besoksdrift med som mal a forbedre nettside og tjenester. Her blir det samlet: din IP-adresse, antall besokte sider, tidspunkt og varighet av besoket, din plassering, hjemkomst av besoket, type brukt maskinvare og programvare, interaksjon av besokende og din sokhistorie.

__utma: Fra hverandre holdes av besokende og sesser.

__utmb: Bijhouden van nieuwe sessies en bezoeken.

__utmc: Bijhouden van nieuwe sessies en bezoeken.

Gedurende de sessie.

__utmz: Herkomst van bezoek bepalen.

__utmv: Det vedligehold av tilpassede variabler (i oyeblikket ikke aktuelt)