Viktige ugress i mais.

Viktige ugress i mais.

I Sor-Afrika og resten av Sor-Afrika er mais den viktigste feltavlingen som den viktigste kilden til karbohydrater. Sor-Afrika er den viktigste maisprodusenten i Southern African Development Community (SADC). Mer enn 9000 kommersielle maisprodusenter er ansvarlige for den storste delen av den sorafrikanske avlingen, mens resten produseres av tusenvis av smaprodusenter. Mais produseres hovedsakelig i Nordvestprovinsen, Free State, Mpumalanga Highveld og KwaZulu-Natal Midlands. Omtrent 10-12 millioner tonn mais produseres arlig i Sor-Afrika pa mer eller mindre 2,7 millioner hektar land. For tiden bestar nesten halvparten av hvit mais, for menneskelig matforbruk (Kilde: Grain SA, 2014)

Vellykket dyrking av mais avhenger i stor grad av effekten av lukekontroll. Ugressbekjempelse i de forste seks til atte uker etter planting er avgjorende, fordi ugress konkurrerer kraftig med avlingen for n ringsstoffer og vann i denne perioden. Arlige avkastningstap forekommer som et resultat av skadedyrsangrep i dyrkede avlinger. Beskj re avkastningstap som kan tilskrives ugress varierer med type ugress, type avling og miljoforholdene som er involvert. Vanligvis kan avkastningstapene variere fra 10 til 100% avhengig av nivaet av lukekontroll. Sjelden opplever man et utbyttetap pa grunn av ugress.

Del denne siden.

Bli sosial med oss:

Copyright � University of Pretoria 2018. Alle rettigheter reservert.